Çevre Politikamız

Vizyon:
Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü sağlamaya yöneliktir.


Misyon:
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu bakış açısıyla idari, hukuki, mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır.


Faaliyetlerimizin hammadde girişinden ürün sevkiyatına kadar olan tüm aşamalarında sürdürülebilir çevre için çalışmayı hedefleyen bir kuruluş olarak;


  1. Uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  2. Kirliliği kaynağında önlemeyi,
  3. Faaliyetlerimiz kaynaklı atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  4. Çevrenin korunmasını,
  5. Çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini
  6. beyan ve taahhüt ederiz.

beyan ve taahüt ederiz.

Genel Müdür Aydın GERÇEKER